O programie Working Holiday Japan

Program „Zwiedzaj i pracuj”  w Japonii

Working holiday Japan / Work and travel in Japan

 

Poniższy opis dotyczy wyjazdów w ramach wizy Working Holiday Japan ( program „Zwiedzaj i pracuj” w Japonii ). Jeśli zależy ci na wyjeździe wolontaryjnym do 90 dni – kliknij tutaj

Założenia programu

 • Program „Zwiedzaj i pracuj” oparty jest na obustronnym porozumieniu między Japonią a krajami/regionami partnerskimi. Umożliwia on młodym ludziom spędzenie wakacji na terenie innego państwa, pozwalając jednocześnie na czasowe zatrudnienie w celu uzupełnienia funduszu podróży.
 • Program został zaprojektowany, aby dać młodym ludziom szersze możliwości poznania kultury i stylu życia w danym kraju/regionie, w celu budowania obustronnego porozumienia pomiędzy krajami/regionami partnerskimi a Japonią.
 • W Polsce: od 2015 roku, maksymalna liczba wiz wydawanych w ciągu roku: 500.

Wymagania

Aplikant powinien:

 • w chwili ubiegania się o przyjęcie mieszkać na terenie Polski
 • mieć zamiar wyjechać do Japonii na określoną ilość czasu, głównie w celach wypoczynkowych
 • w momencie ubiegania się o wizę mieć od 18 do 30 lat (w momencie aplikacji nieukończone 30 lat)
 • w podróży nie może towarzyszyć mu osoba na utrzymaniu
 • posiadać ważny paszport wydany w Polsce oraz bilet w obie strony lub środki wystarczające na zakup takiego biletu
 • posiadać fundusze wystarczające na początkowe pokrycie kosztów pobytu w Japonii (około 2000 dolarów amerykańskich)
 • posiadać dobry ogólny stan zdrowia
 • nigdy nie uzyskał w przeszłości wizy „Zwiedzaj i pracuj” do Japonii
 • wyrazić wolę wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunki pobytu

 • Uczestnicy programu „Zwiedzaj i pracuj” mogą podjąć czasowe zatrudnienie, aby uzupełnić fundusz podróży.
 • Uczestnicy programu „Zwiedzaj i pracuj” nie mogą podjąć pracy w: barach, kabaretach, klubach nocnych, placówkach zajmujących się hazardem oraz innych miejscach, które godzą w dobre obyczaje i porządek społeczny. Jeżeli dany uczestnik pracuje w takowym miejscu, zostaje uznany za osobę naruszającą Immigration control and refugee recognition act oraz deportowany. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jest on ofiarą handlu ludźmi.
 • Osobom, które zamieszane są w zmuszanie uczestników programu do pracy w takich miejscach, mogą zostać postawione zarzuty o nielegalne zatrudnienia lub o handel ludźmi.
 • W przypadku stwierdzenia, iż aplikant ma podpisaną umowę z japońskim pracodawcą, z której wynika, że większość czasu planowanego pobytu przeznaczona ma być na pracę zarobkową, wiza „Zwiedzaj i pracuj” nie będzie wydana. W takiej sytuacji należy skonsultować się z potencjalnym pracodawcą celem dokonania odpowiednich przygotowań do uzyskania wizy pracowniczej.
 • Uczestnicy programu „Zwiedzaj i pracuj” w trakcie pobytu mogą podejmować krótkoterminową aktywność w celach edukacyjnych.
 • W przypadku stwierdzenia, że głównym celem aplikanta jest „podjęcie nauki”, wówczas wiza nie zostanie wydana. W takiej sytuacji należy skonsultować się z placówką, do której aplikant planuje uczęszczać (szkoła, itp.) celem dokonania odpowiednich przygotowań do uzyskania wizy studenckiej.

 

Inne

 • Należy uważać na fałszywe podmioty, które oferują uzyskanie wizy „Zwiedzaj i pracuj”. Żadne inne instytucje w Japonii nie oferują tego typu usług.
 • Ambasada Japonii w Polsce nie pośredniczy w poszukiwaniu pracy.
 • Japońscy pracodawcy sami ustalają wymagania dla wolontariuszy lub pracowników. Należy zapoznać się z ofertami dostępnymi w zakładce Aktualne Oferty.

 

Aplikowanie o wizę

Odbywa się poprzez Ambasadę Japonii w Polsce (http://www.pl.emb-japan.go.jp/index.htm)

Aplikowanie do programu z ICHIGO

Pełny opis procesu znajduje się w zakładce Proces i zgłoszenia. 

Oferty pracy

Zapoznaj się z ofertami pracy dostępnymi w zakładce Aktualne Oferty.